Your search results

Jak mám postupovat při zřizování s.r.o., pokud mám vlastní sídlo společnosti ?

Pokud máte v místě bydliště možnost umístění sídla společnosti, tak  pro založení s.r.o. musíte doložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti. Úředně ověřený podpis vlastníka však nesmí být starší více jak 3 měsíce. V případě, kdy má nemovitost více vlastníku, potřebujete souhlas od všech. Druhým potřebným dokumentem je výpis z katastru nemovitostí, kde bude umístěno sídlo společnosti.

 

ZPĚT