Your search results

Jaké doklady a dokumenty jsou konkrétně nutné k založení s.r.o.?

Pro založení společnosti budete potřebovat několik dokladů a dokumentů, bez kterých by se vznik společnosti nemohl realizovat. Mějte připraveno vždy po ruce:

  • platný doklad totožnosti – bude potřeba pro ověřování podpisů a k vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
  • platný výpis z evidence Rejstříku trestů, který musí mít všichni jednatelé
  • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti – ověřený podpis vlastníka nesmí být starší více jak 3 měsíce
  • výpis z katastru nemovitostí, kde bude umístěno sídlo společnosti
  • potvrzení od banky, že byl splacen základní kapitál
  • výpis z živnostenského rejstříku, kde bude doložena odborná způsobilosti, v případě kdy se zaměřujete na řemeslné, vázané či koncesované živnosti