Your search results

Jaké dokumenty jsou potřeba pro převod ready-made společnosti?

Pro zápis společníka

 • Pro fyzické osoby: občanský průkaz, cestovní pas a také průkaz o místu pobytu

 • Pro právnické osoby: výpis z obch. rejstříku úředně přeložený do českého jazyka, na kterém bude zřetelné, že za společnost můžete jednat, popř. jinou listinu, ze které bude jasné, kdo za právnickou osobu může podepsat smlouvu o převodu podílu

Pro zápis jednatele

 • Občanský průkaz nebo pas

 • Občané ČR nemusí dokládat výpis z RT, soud si sám udělá výpis z RT

 • Nejste-li občan ČR, je třeba výpis z rejstříku trestů vč. překladu do ČJ, výpis by neměl být starší než 2 měsíce (je tam rezerva pro období zápisu)

 • Pokud jste občanem jiného státu v rámci EU, je třeba doložit aktuální výpis z Vaší země + výpis z rejstříku trestů v ČR

 • U nás podepíšete a ověříme dokument – Čestné prohlášení jednatele a souhlas se zápisem do obch. rejstříku

Pro změnu sídla

 • úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na dané adrese

 • výpis z katastru nemovitosti (ideálně list vlastnictví), který nesmí být starší než 3 měsíce (je však třeba počítat s rezervou pro zápis)

Pro zapsání jiné než volné živnosti

 • zapisujete-li jiné živnosti, většinou je třeba odpovědného zástupce, ideální je, když od něj máte plnou moc na jednání s živnostenským úřadem

 • protože se jedná o specifickou oblast, kontaktujte nás, připravíme pro Vás dokumenty, vyřídíme živnost a pak teprve dojde k převodu společnosti