Your search results

Jaký je minimální základní kapitál pro založení s.r.o.?

Od roku 2014, kdy nabyl účinnosti  zákon o obchodních korporacích, stačí k založení s.r.o. ručením 1Kč. Tímto není stanovena žádná povinná výše základního kapitálu pro  s.r.o jako tomu kdysi bývalo. Pokud společnost má více společníků,  tak vklad každého  musí být nejméně 1 Kč.

ZPĚT