Your search results

Je cena za ready-made společnost vč. DPH, je možné uplatnit odpočet?

Není, proto nelze uplatnit odpočet.

Prodej 100 % podílu ve společnosti  ready-made je vždy osvobozen od DPH, cena je tedy konečná.