Your search results

Je možné koupit ready-made společnost, když mám exekuce?

Ve zkratce – podíl ve společnosti je lepší nekupovat, ale jednatelem společnosti být můžete bez jakýchkoliv omezení. Ideální stav je v tom případě ten, že někdo Vám blízký, kdo nemá exekuce (např. z rodiny, kamarád) se stane společníkem, a Vy jednatelem.

Pokud je proti Vaši osobě vedená exekuce, nákup podílu bychom nedoporučovali. Exekutor může kdykoliv obstavit Váš obchodní podíl, se kterým pak nemůžete nakládat (např. převést společnost na někoho jiného). V obchodním rejstříku se u Vašho podílu objeví například následující plomba:

Exekučním příkazem soudního exekutora JUDr. XY č.j. 123 EX 12345/12-34 ze dne 1.1.2020 byl postižen podíl. Povinnému se zakazuje, aby svůj podíl ve společnosti převedl na jiného, zatížil jej nebo s ním jinak nakládal. Exekuční příkaz nabyl právní moci dne 16.1.2020.

Z naší zkušenosti plyne, že se jedná často o nátlak, kterým se exekutor snaží přimět dlužníka (povinného), aby zaplatil svoji povinnost, kterou se nedaří vymoci jinak, např. exekucí na účet (protože třeba žádný nemáte). Aby mohl exekutor Váš podíl prodat, musí si nechat vypracovat znalecký posudek na cenu společnosti – to je náročnější a také nákladný proces, proto k němu nebývá ze strany exekutorů moc často přistupováno. Následně po zpracování znaleckého posudku může exekutor nabídnout podíl v dražbě.

Je také potřeba poznamenat, že exekuce na podíl neznamená přímo exekuci na majetek společnosti (na účet, na vozidla nebo jiná aktiva, která jsou v majetku společnosti). Je to však určitá forma nejistoty, protože exekutor může teoreticky kdydoliv nabídnout podíl v dražbě. Dle naší zkušenosti je to však velmi vyjímečné – nastává to pouze tehdy, kdy si je exekutor jist, že se prodejem podílu vrátí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku (tzn. na firmě je nějaký majetek). Většinou se však stává, že jakmile je exekuce na podíl, stihne jednatel majetek společnosti „uklidit“ a ve společnosti žádný majetek nezůstane.

Máte-li dotazy ve věci koupě ready-made společnosti v případě, že máte exekuce, nás kontaktujte.