Your search results

Je možné převést ready-made společnost rychle, tj. do 24h?

Společnost je možné převést rychleji než běžným způsobem, a to přímým zápisem u notáře.

Notář sepíše zápis o změně jednatelů, smlouva o převodu se uzavírá ještě před konáním notářského zápisu. Na základě účinné smlouvy o převodu obchodního podílu provádní všechny změny již nový společník.

Náklady na převod a zápis změn u notáře se vyšplhají cca na 7000-9000 Kč vč. DPH, náklady na ready-made společnost jsou 8990 Kč, ale už se neúčtuje poplatek za kolek pro soud ve výši 2000 Kč. (U notáře je soudní poplatek 1000 Kč, ale ten je již započten v nákladech na sepsání notářského zápisu)

Jaké jsou výhody expresního zápisu u notáře?

 • lze provést téměř libovolné změny ve struktuře (a v orgánech společnosti) – zvýšit počet jednatelů a společníků

 • je možné změnit název společnosti

 • je možné vydat kmenové listy

 • je možné změnit místo sídla společnosti do jiného města

 • je možné do zakladatelského dokumentu společnosti přidat jakákoliv další ustanovení

 • změny jsou zapsány do 24h po sepsání notářského zápisu (po schůzce u notáře)

Jaké jsou nevýhody?

 • cena – společnost vč. expresního zápisu u notáře Vás vyjde nejvýše na 16 000 -18 000 Kč

Jaký je postup pro expresní převod společnosti vč. zápisu změn?

 • zvolte jednu z našich ready-made společností

 • domluvíme detaily změn ve společnosti

 • objednáme notáře

 • připravíme dokumentaci, kterou Vám zašleme

 • zaplatíte za společnost

 • jednání u notáře – buď přímo s Vámi nebo na základě plné moci od Vás

 • notář zapíše změny tzv. přímým zápisem do obchodního rejstříku do 24h – není zde žádné usnesnení soudu a žádná lhůta 15 dnů na nabytí právní moci, kdy je třeba se vzdávat práva na odvolání