Your search results
Posted by BizStarter on 15.6.2019
| 0

Naší specializací jsou neaktivní společnosti nebo společnosti, které ukončily svoji činnost. Dostáváme však často dotaz, zda je možné prodat zadluženou firmu s.r.o., a.s. nebo SE?

Krátká odpověď zní, ANO. Záleží však na mnoha faktorech – kdo jsou věřitelé, jaká je výše aktiv a dluhů, atd. Obecně platí, že pokud není obchodní podíl nějak zajištěn, je možné obchodní společnosti převést na nového nabyvatele se vším, tj. vč. aktiv (výroba, zásoby), zaměstnanců, vč. leasingů, vč. hmotného i nehmotného majetku, vč. smluvních závazků a také vč. dluhů. (POZOR: NEJEDNÁ SE O OBCHÁZENÍ VĚŘITELŮ!)

Firma může být v insolvenci, event. v likvidaci  dobrovolné nebo na základě rozhodnutí soudu.  Společnost může mít také bankovní i nebankovními úvěry, ale zde je třeba zkoumat míru ručení fyzických osob – původních statutárních orgánů.

Rovněž závazky vůči státním orgánům nemusejí být vypořádány – nejčastěji vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně, vyjma ČSSZ.

(Závazky vůči ČSSZ je lepší vypořádat, neboť jejich neplacení by mohlo mít negativní důsledky pro původní jednatele, statut. orgány – více osobně. )

Zjednodušeně řečeno, společnost můžete prodat s veškerými závazky (i s exekucemi). Každý případ je však invdividuální – proto je pro více informací a stanovení postupu převzetí společnosti nutná osobní konuzultace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat