Your search results

Kdy mohu začít podnikat s ready-made společností?

Funkce jednatele vzniká ke dni schůzky a podpisu smluv o převodu obchodního podílu. Toto datum bude zapsáno v obchodním rejstříku. Po tomto datu můžete podepisovat smlouvy za ready-made společnost.

Pokud nejsou změny zapsány v obchodním rejstříku, bude komplikované otevřít např. bankovní účet. Proto je lepší počkat cca 8 pracovních dnů, než změny budou propsány v obchodním rejstříku na justice.cz.