Your search results

Mám záznam v rejstříku trestů, můžu být jednatelem ready-made společnosti?

Záleží na záznamu.

Budete-li zakládat společnost svépomocí, nebude to pravděpodobně možné, protože notáři většinou odmítají zápis jakékoliv osoby jako jednatele, pokud má záznam v rejstříku trestů.

Budete-li kupovat ready-made společnost, bude vyšší soudní úředník na příslušném rejstříkovém soudu zkoumat, zda záznam o odsouzení souvisí s výkonem podnikatelské činnosti společnosti.

Všobecně platí, že pokud se jednalo o odsouzení za delikt hospodářské kriminality (krácení daně, zpronevěra, podvod, zkreslování údajů o hospodaření či jiné finanční delikty), zápis odmítne.

Při odsouzení za jiné delikty (např. ublížení na zdraví, drobné krádeže, atd.) je pravděpodobnost, že zápis „projde“, vysoká. Občas si soudní úředník vyžádá rozsudky, aby se s nimi mohl seznámit a relevantně rozhodnout.

Pokud řešíte tento problém a nemáte výslovně zakázanou činnost v orgánech obchodních korpoprací, je také možné zvážit prokuru.

Prokura je obdobou generální plné moci za společnost s rozdílem, že je konstitutivně zapsána v obchodním rejstříku – každý si může ověřit její platnost přímo v OR. Prokurista má stejná práva jako jednatel ve vztahu ke třetím osobám (může za společnost podepisovat smlouvy, řídit ekonomickou činnost společnosti, založit účty společnosti, atd.), ale nemůže zatěžovat a zcizovat nemovitosti společnosti, pokud není výslovně umožněno a zapsáno přímo v OR.

Jedinou podmínkou, kterou musí prokurista splnit, je způsobilost k právním úkonům (musí to být fyzická osoba). Výpis z RT se při zápisu prokuristy nepředkládá.

Prokuru nelze zapsat při založení společnosti, ale převádí-li se ready-made společnost na nového vlastníka a jednatele, je zde ideální příležitost pro zápis prokury.