Your search results

Proč je lepší založit si s.r.o. než podnikat jako OSVČ?

Založení nového s.r.o. s sebou přináší několik výhod. V první řadě, jde o ručení za závazky vzniklé podnikáním. U s.r.o. ručíte pouze do výše Vašeho podílu, kdežto jako OSVČ ručíte za případné vzniklé závazky celým svým majetkem. Pro s.r.o. si volíte jedinečný název,pod kterým se zapisuje do Obchodního rejstříku. Vaše společnost nevystupuje pod Vaším jménem jako je tomu při podnikání OSVČ, ale máte značku, které můžete tvořit image a zvyšovat důvěryhodnost podnikání……