Your search results

Ready-made společnosti – časté dotazy

Obecné informace o koupi ready-made společnosti

Co je to ready-made společnost?

Proč je lepší si koupit ready-made společnost?

Jak konkrétně probíhá nákup ready-made společnosti?

Jak probíhá objednávka ready-made společnosti?

Jaké dokumenty jsou k převodu ready-made společnosti potřeba?

 

Převod ready-made společnosti

Je cena za ready-made společnost konečná?

Je cena za ready-made společnost vč. DPH, je možné uplatnit odpočet?

Jak probíhá převod podílu v ready-made společnosti?

Je možné převést ready-made společnost rychle, tj. do 24h?

Je možné koupit ready-made společnost, když mám exekuce?

Kdo může být jednatelem ready-made společnosti a jaké musí splnit podmínky?

Je možné být jednatelem nebo společníkem v ready-made společnosti, když jsem v insolvenci?

Mám záznam v rejstříku trestů, můžu být jednatelem ready-made společnosti?

Jak dlouho trvá zápis změn v ready-made společnosti?

Kdy mohu začít podnikat s ready-made společností?

 

Změny v ready-made společnostech

Je možné změnit název ready-made společnosti?

Je možné změnit sídlo ready-made společnosti?

Je možné přidat živnosti do ready-made společnosti?

Je možné zvýšit počet jednatelů v ready-made společnosti?

Je možné vydat kmenové listy u ready-made společností?

Co dělat po převodu ready-made společnosti

Podnikatelský záměr se nerealizoval. Vykoupíte společnost zpět?

Kdy dorazí přístupové údaje do datové schránky společnosti?

Je možné podnikat s tichým společníkem v rámci ready-made společnosti?