Your search results

Výkup firem – odkup společností

Zajistíme odkoupení Vaší společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo evropské společnosti.

Chcete-li se vyhnout dlouhotrvajícímu procesu likvidace nebo řešíte rychlé ukončení podnikání, zajistíme odkoupení Vaší firmy. Vaše firma bude dále fungovat pro někoho jiného, nebo bude zlikvidována podle zákona, bude-li to nutné.

Zařídíme odkup a převod:

1. Společnosti bez problémů (závazků, pohledávek, atd.)

Co od Vaší společnosti očekáváme?

Vykupovaná firma (s.r.o., a.s., SE) by měla být ideálně bez závazků a dluhů, protože podle zákona za dluhy společnosti, které vznikly před převodem (pokud o nich neřeknete nabyvateli) jako převodce ručíte.

Firma by měla mít po celou svou obchodní historii řádně vedené účetnictví a odevzdaná všechna daňová přiznání. Před prodejem se budeme chtít seznámit s účetním stavem Vaší firmy.

Požádáme Vás o bezdlužnosti od FÚ, ČSSZ a zdravotní pojišťovny, pokud Vaše společnost měla zaměstnance, event. celního úřadu.

Je důležité uvést pravdivou situaci společnosti. Ukáží-li se dluhy po převzetí společnosti (a neupozorníte-li nás na ně), půjde jejich úhrada za Vámi.

Za společnost Vám nabídneme odpovídající tržní hodnotu a v každém případě uhradíme všechny náklady spojené s převodem společnosti.

2. Společnosti s problémy (dluhy, závazky a pohledávky, chybějící účetnictví, atd.)

Spolupracujeme se specialisty na krizové řízení firem, kteří vykupují společnosti se závazky, dluhy, s chybějícím účetnictvím, ve ztrátě, s jinými komplikacemi.

Nejjednoduší případ je, pokud jste jediným věřitelem (ten, kdo do firmy vložil peníze). Dlužíte-li firmě pouze Vy a nikdo jiný, Vaši pohledávku smluvně postoupíte kupujícímu.

Dluží-li Vaše společnost někomu jinému (dodavatelé, stát, atd.), preferujeme osobní schůzku, kde se seznámíme se stavem společnosti a domluvíme detaily převodu. Pokud je to nutné, je součástí jednání také konzultace s právníkem.

Cenu za tuto službu se stanovuje individuálně na základě seznámení se se stavem Vaší společnosti. Jedná-li se o jednoduchý případ, vyjde Vás postoupení společnosti jednorázově od 15.000 Kč. V komplikovaném případě či v případě krizové správy se cena stanovuje dohodou dle celkového stavu společnosti.  

Při převodu společnosti dochází ke změně osoby statutárního orgán (jednatel, statutární ředitel, atp.) a také společníka. Zpravidla dochází také ke změně názvu a sídla společnosti.

Jakmile je zapsán nový statutární orgán, končí pro Vás starosti s Vaší původní společností. Všechny závazky a záležitosti už řeší on.

Pokračujte vyplněním formuláře níže:

Výkup společnosti
Likvidace společnosti

Název společnosti