Your search results

Výkup firem – odkup společností

Zajistíme odkoupení Vaší s.r.o., a.s. nebo evropské společnosti.

Chcete-li se vyhnout dlouhotrvajícímu procesu likvidace nebo řešíte rychlé ukončení podnikání, zajistíme odkoupení Vaší firmy. Vaše firma bude dále fungovat pro někoho jiného, nebo bude zlikvidována podle zákona, bude-li to nutné.

Zprostředkujeme odkup/převod:

1. Společnosti bez problémů (závazků, pohledávek, atd.)

Nejčastěji neaktivní společnosti, které nezačaly nebo už ukončily podnikatelskou aktivitu

Co od Vaší společnosti očekáváme?

Vykupovaná firma (s.r.o., a.s., SE) by měla být ideálně bez závazků a dluhů, protože za dluhy společnosti, které vznikly před převodem (pokud o nich neřeknete nabyvateli), smluvně jako převodce ručíte.  Ukáží-li se dluhy po převzetí společnosti (a neupozorníte-li nás na ně), půjde jejich úhrada za Vámi. Je důležité uvést pravdivou situaci o společnosti (pro společnosti s problémy – viz nabídka níže).

Firma by měla mít po celou svou obchodní historii řádně vedené účetnictví a odevzdaná všechna daňová přiznání. Před prodejem se budeme chtít seznámit s účetním stavem Vaší firmy.

Požádáme Vás o bezdlužnosti od FÚ, ČSSZ a zdravotní pojišťovny (pokud Vaše společnost měla zaměstnance), event. celního úřadu.

Za společnost Vám nabídneme odpovídající tržní hodnotu a v každém případě uhradíme všechny náklady spojené s převodem společnosti.

2. Společnosti s problémy (dluhy, závazky a pohledávky, chybějící účetnictví, atd.)

Spolupracujeme se specialisty na krizové řízení firem, kteří vykupují společnosti se závazky, dluhy, s chybějícím účetnictvím, ve ztrátě, s jinými komplikacemi.

Nejjednoduší případ je, pokud jste jediným věřitelem (ten, kdo do firmy vložil peníze). Dlužíte-li firmě pouze Vy a nikdo jiný, Vaši pohledávku smluvně postoupíte kupujícímu.

Dluží-li Vaše společnost někomu jinému (dodavatelé, stát, atd.), preferujeme osobní schůzku, kde se seznámíme se stavem společnosti a domluvíme detaily převodu. Pokud je to nutné, je součástí jednání také konzultace s odborníky (právník, daňový poradce, atd.).

Cenu za tuto službu se stanovuje individuálně dohodou na základě seznámení se se stavem Vaší společnosti.

Při převodu společnosti vždy dochází ke změně osoby statutárního orgánu (jednatel, statutární ředitel, atp.) a také vlastníka (společníka, akcionáře). Většinou dochází také ke změně názvu a sídla společnosti.

Jakmile je zapsán nový statutární orgán, končí pro Vás starosti s Vaší původní společností. Všechny závazky a záležitosti řeší on.