Your search results

Jde založit s.r.o. bez osobní návštěvy ale pomocí plné moci?

Ano, tato varianta je možná. Nemusíte za námi jezdit zakládat společnost z Aše či Ostravy až do Prahy, ale stačí nám poskytnout Vaší plnou moc zaslanou poštou. Jednoduše zajdete na nejbližší CzechPoint nebo k notáři pro výpis z evidence Rejstříku trestů a zároveň úředně necháte ověřit dokumenty, které Vám zašleme, včetně plné moci. Ty nám následně zašlete zpět poštou doporučeným dopisem nebo elektronickou konverzí na CzechPointu.

ZPĚT