Your search results
Posted by BizStarter on 18.9.2016
| 0

Dobrovolná registrace k DPH v Praze – zn. zamítnuto

Finanční správa, zejména ta pražská, již nějaký ten rok a něco vede urputný boj s podvody na DPH tím, že do systému plátců DPH nepustí jen tak někoho, a pokud ho pustí, registrace trvá dlouho, je potřeba dodat velké množstí dokumentů a doufat, že daný pracovník finančního úřadu a jeho nadřízený přihmouří oko a DIČ přidělí.

Začínají se množit četná zamítnutí dobrovolné registrace a to i z banálních důvodů – např. žadatel OSVČ je jiné státní příslušnosti než české (zaznamenali jsme u klientky z Irska, ale také např. u občanů Slovenské republiky), nebo např. z důvodu absence „dostatečných finančních prostředků“ na bankovním účtu společnosti, které svědčí o tom, že daňový subjekt neuskutečňuje samostatně a soustavně ekonomickou činnost.

V dnešním článku se podíváme na to, jak při dobrovolné registraci postupovat, na co si dát pozor a čemu se raději vyhnout úplně. Bohužel se však nedá říci, že by se jednalo o stoprocentní návod na to,  jak DIČ např. v oblasti IT nebo jiných služeb získat. Bohužel se tímto přístupem finačních úřadů podnikatelské prostředí v ČR opět zhoršuje a komplikuje se podnikání těm slušným.

Vše začíná vyplněním formuláře Registrace k DPH – samotný návod naleznete později ZDE. Formulář je potřeba podat elektronicky, a to datovou schránkou na Finanční úřad, ke kterému územně náležíte podle adresy sídla společnosti, nebo místa podnikání či bydliště (u OSVČ).

Výzva k doplnění od FÚ

Téměř nikdy se nestane, že by Vás na základě pouhého zaslání dobrovolné registrace FÚ registroval. Většinou přijde do datové schránky společnosti následující výzva:

 1. Předložte podnikatelský záměr
 2. Doložte nájemní smlouvu místa, kde je nebo bude vykonávána ekonomická činnost
 3. Popište, o jakou konkrétní ekonomickou činnost se jedná – podle FÚ je třeba uvést typ zboží nebo služeb, jakým způsobem bude docházet k prodeji zboží, či poskytování služeb
 4. Popište, jak je Vaše činnost zabezpečena po stránce personální a technické
 5. Popište, co se nachází v místě tzv. skutečného sídla společnosti, pro jaké účely a v jakém rozsahu využíváte skuteční sídlo
 6. Předložte účetnictví – knihy vydaných faktur, bankovní výpisy, pokladní doklady
 7. Předložte obchodní smlouvy s odběrateli a dodavateli
 8. Pokud jste ve stádiu přípravy na výkon ekonomické činnosti, doložte jaké přípravné činnosti jsou nyní vykonávány
 9. Předložte další průkazné listinné dokumenty, které lze považovat za doklady prokazující výkon ekonomické činnosti (faktury, objednávky …)
 10. Doložte právní titul užívání skutečného sídla (souhlas s umístěním sídla a nájemní smlouvu)
 11. Uveďte, kdo vede účetnictví
 12. Sdělte, kdo má přístup do datové schránky daňového subjektu, jaký mají tyto osoby vztah k daňovému subjektu a jakou vykonávají činnost
 13. Předložte doklady a písemnosti v jednacím jazyce dle § 76 daňového řádu

 

Pokud Vám přijde podobná výzva, znamená to, že správci daně (finačnímu úřadu) vznikla pochybnost o údajích, které jste uvedli v přihlášce k DPH.

Na co si dát pozor při dobrovolné registraci k DPH? 

To, co je třeba finančnímu úřadu dokázat, je, že jako OSVČ či společnost s.r.o. soustavně a samostatně vykonáváte ekonomickou činnost a provádítě zdanitelná plnění (vystavujete faktury). Pokud se Vám to nepodaří, bude Vaše registrace k DPH zamítnuta. I pokud se na výkon ekonomické činnosti jen připravujete, je dobré již alespoň v malém nějakou ekonomickou činnost vykonávat. Ideálně několik měsíců, které předchází podání registrace k DPH.

Je rovněž dobré, aby na Vašem firemním (podnikatelském) účtu byly nějaké finační prostředky. Je také dobré, aby Vám nějaký zákazník (nebo raději několik), zaplatilo za Vaše zboží nebo službu převodem. Téměř vždy si totiž FÚ od dané banky vyžádá výpis zůstatku a transakcí, které byly na účtu provedeny za posledních několik měsíců. Pokud uvidí, že Vaše společnost již nějakou ekonomickou činnost vykonává, mělo by být přidělení DIČ snažší.

Je dobré si dát pozor na místo sídla Vaší společnosti. Pokud Vaše firma sídlí na „virtuální adrese“, což je pro FÚ každá adresa, na které má sídlo více jak 20 společností, připravte se na velké komplikace. Ideální stav je ten, že máte skutečné sídlo tam, kde je Vaše zapsané sídlo v OR. Určitě se vyplatí pronajmout si kancelář, ve které budete k zastižení a která bude náležitě označena. Stalo se několikrát, že pracovnice FÚ, která prověřovala místo skutečného sídla, vyslala někoho k obhlédnutí existence skutečného sídla. Pokud je tedy skutečné sídlo náležitě označeno, budete mít registraci mnohem snažší. Pokud sídlíte pouze na „virtuální adrese“, připravte se na doplňující otázky o skutečném sídle.

Jako skutečné sídlo můžete využít místo trvalého bydliště, pokud se jedná o Prahu. Dříve to procházelo a bylo to logické, zejména u služeb. Je však třeba dát pozor na to, aby na dané adrese nebylo mnoho dalších skutečných sídel jiných společností.

Pokud se k Vám nějaká taková výzva dostala, napište nám, rádí Vám pomůžeme s odpovědí na ni.