Your search results

Financování firmy – půjčka na podnikání: na co se připravit

Posted by BizStarter on 6.7.2017
| 0

Hledáte financování Vašeho podnikání? Potřebujete půjčku pro Vaši firmu?

Začínáte-li podnikat, potřebujete kapitál. Většinou začínáte s kapitálem vlastním. Pokud však potřebujete kapitál cizí, obrátíte se nejčastněji s žádostí o půjčku na tzv. FFF – fools, friends, family (šílenci, přátelé, rodina), kteří jsou ochotni Vám na rozjíždějící se business v začátcích (většinou jako jediní) půjčit. Nebo zajdete do nějaké oblíbené banky a zkoušíte, zda by Vám třeba nepůjčila. V některých případech můžete začít hledat investora, ale to je běh na dlouhou trať.

V tomto článku se podíváme na to, jak připravit svoji firmu a sebe sama ještě před tím, než se do banky vydáte.

Financování pro začínající podnikatele

Banky v ČR se v poslední době začaly předhánět s nabídkou financování pro začínající podnikatele. Většinou Vám půjčí částku kolem 500 000 Kč s tím, že jednatel budete ručit jako fyzická osoba za to, že úvěr bude splacen a s úrokem vyšším, než je obvyklé u firem, které již na trhu nějakou dobu fungují. Pokud víte, že Vaše podnikání na splácení úvěru vydělá, může být pro Vás tento typ financování vhodný. Pokud však jen „zkoušíte“ nějaký projekt, buďte opatrní. Splácet půl milionu z vlastních zdrojů po dobu pěti nebo šesti let není úplně výhra.

Financování pro firmu, která funguje alespoň rok

Ještě před tím, než  se do banky vydáte, pamatujte na dvě věci, které zajímají jakoukoliv banku: výše ročního obratu a výše zisku. Z vlastní zkušenosti vím, že to není úplně jednoduché první rok podnikání mít obrat několik miliónů a být v černých číslech. Pokud však budete ve ztrátě vyšší než je vlastní kapitál Vaší společnosti, jste automaticky pro banku neúvěrovatelní na základě výkazů. Můžete-li, zaměřte se na ziskovost Vaší společnosti hned od začátku. Pokud potřebujete konkrétnější radu, jak toho dosáhnout, kontaktujte nás.

Máte-li jako firma uzavřené alespoň jedno účetní období, můžete se vydat do banky a zkusit zažádat o financování. Ještě jedna drobnost: banka se na Vás bude dívat jinak, pokud budete jejich klientem a budete-li aktivně využívat účet u nich alespoň pár měsíců. Z toho plyne, že pokud úvažujete o úvěru nebo kontokorentu,  založte si účet u Vaší oblíbené banky a aktivně ho používejte.

Financování pro zaběhlou firmu

Jste-li zaběhlá firma, která vlastní nějaký ideálně nemovitý majetek nebo máte uzavřená více než dvě účetní období, jste pro banku více důvěryhodný obchodní cíl. Žádáte-li o vyšší částku v jednotkách miliónů, ale nemáte-li nemovitost k ručení, existují mechanismy, které se za určitých podmínek za Váš firemní úvěr do určité výše zaručí. V případě zájmu o konzultaci v této oblasti se na nás obraťte.

Na co se připravit před rozhovorem s bankéřem

Nejprve budete muset předložit nějaký podnikatelský plán – některé banky ho vůbec nevyžadují, ale chtějí vidět rovnou výkazy: výkaz zisku  a ztráty, rozvahu, přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Dále se Vás bankéř bude ptát na základní informace o Vaší společnosti a Vašem podnikání. Každá banka má jiný dotazník, zde je dotazník od jedné velké české banky:

Kdo je klient, vč. popisu a vazeb v rámci případné ekonomicky spjaté skupiny

Zde bankéř uvede zákadní informace o Vašem businessu. Ekonomicky spjatá skupina je, když vlastníte více firem. Banky jsou většinou opatrné, pokud vidí, že vlastníte více společností. Některé banky prověřují ekonomicky spjaté skupiny jako celek, i když žádá pouze jedna z nich. Je dobré se na to připravit, pokud je to Váš případ.

Co klient dělá (z čeho jsou generovány tržby)

Zde musíte uvést, co je Vaší hlavní činností. Je dobré několika větami popsat princip Vašeho podnikání. Kdo, jak, proč, za kolik, s jakou pracujete marží, atd.

Co chce klient profinancovat (popis účelu a zdůvodnění navrhovaného typu úvěru)

Zde popíšete, na co bude finacování od banky použito. Můžete se zaměřit na to, jak Vám financování od banky pomůže v růstu firmy.

Jaké je navrhováno zajištění

Banky jsou dnes velmi opatrné, vždy vyžadují nějaké zajištění. Nejjednodušší zajištění je bianco směnkou s avalem jednatele, u některých bank dokonce s avalem společníka, zejména pokud se jedná o jinou osobu než je jednatel. Za řádné splacení půjčky může ručit také třetí osoba (může být fyzická nebo právnícká). Vždy záleží na posouzení banky samotné. Nebo exisuje státní záruční mechanismus, který ručí až do výše 70 % úvěru – již jsem o něm psal výše. Téměř vždy je možné ručit nemovitostí, banky preferují tento způsob ručení, protože nemovitost na své hodnotě ztratí málo kdy.

Majetek klienta

Ručíte-li jako fyzická osoba a také jako firma, budete muset uvést detaily o Vašem majetku. Některé banky to vyžadují, jiné nikoliv. Připravte se na nepříjemný dotazník o tom, jaké auto, event. jakou nemovitost vlastníte.

Kdo jsou hlavní/stěžejní dodavatelé a jaké jsou sjednány platební podmínky (forma, splatnost)

Tato otázka přijde u každé banky. Vyjmenujte alespoň 3 hlavní dodavatele a uveďte, kolika procenty se pohybují na dodávkách pro Vaši společnost.

Dotaz na platební podmínky u faktur přijde vždy – jaká je splatnost, kolik máte neuhrazených, jakou dobu jsou neuhrazené.

Kdo jsou hlavní/stěžejní odběratele a jaké jsou sjednány platební podmínky (forma, splatnost)

Opět nejčastější otázka. U jedné banky se nám dokonce stalo, že jsme museli předložit podepsanou a ověřenou smlouvu jedním z odběratelů, že budeme dodávat po určitou dobu zboží za určitou hodnotu. Je dobré mít připravená procenta na tržbách jednotlivých odběratelů, banky se na to rády ptají. Některé banky prověřují, o jaké společnosti se jedná. Stanovují podle toho míru rizika.

Jaké má klient sjednány zakázky pro následující období (popis, objem)

Zde můžete opět předložit, že plánujete dodávku zboží či služeb v určité hodnotě. Ne všechny banky tento bod zajímá.

Vztahy s bankou

Pokud vedete účet u dané banky, máte vyhráno. Pokud jste již měli nějaké financování a řádně ho splatili, opět je to plusový bod pro Vás. Pokud máte štěstí na šikovného bankéře, který bude prezentovat Vaši žádost o úvěr nadřízeným, je to opět plus pro Vás. Banka zde většinou rozepisuje, jaké všechny služby od banky využíváte (rozumějte = kolik peněz na poplatcích, atd. jim přinášíte). V jedné bance nám např. bylo nabídnuto, že dostaneme lepší úrokovou míru, vezmeme-li si další službu – kreditní kartu.

Vztahy a financování u finančních institucí (vč. leasingu) – popis a objemy již celkově poskytnutého financování

Zde vyjmenujete další splácené půjčky, leasingy, atd. Banka podle toho určí, zda jste ještě úvěrovatelní a nebo už ne.

Jaké jsou silné/slabé stránky klienta a jeho činnosti

Setkal jsem se s tím jen u jedné banky. Pokud se Vás na to banka zeptá, popíšete reálně pár detailů z Vašeho podnikání. Silné a slabé stránky se vždy najdou.

Doplňující dotazy

V několika bankách se nás ptali na webové stránky společnosti. Než se tedy do banky vydáte, mrkněte na Váš web, zda důstojně reprezentuje Vaše podnikání.

Některé banky se také ptají na počet zaměstnanců – nula zaměstnanců není problém u malé firmy, pokud pracujete pro firmu jako jednatel a při rozjezdu si nemůžete zaměstance dovolit. Žádáte-li o vyšší finacování, je dobré uvést alespoň nějaké.

Některé banky se ptají, kde provozujete své podnikání – zda v pronajatých prostorech, zda ve vlastních.

Doložení bezdlužnosti

Všechny banky od Vás budou chtít potvzrení o bezdlužnosti z finančního úřadu, z České správy sociálního zabezpečení, ze zdravotní pojištovny.

Některé aktivnější si vyžádají Váš výpis z registru bankovních a nebankovních půjček.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho plánu finacování, nás kontaktujte.