Your search results
Posted by BizStarter on 25.2.2018
| 0

Jak připravit společnost na odkup

Pokud vlastníte společnost, pro kterou z různých důvodů nemáte využití (nejčastěji: ukončili jste podnikatelskou činnost nebo jste nikdy podnikat nezačali), pravděpodobně uvažujete, jak se společnosti elegantně „zbavit“. Prodej společnosti je jednoduchý a rychlý způsob, jak toho dosáhnout. V tomto článku se podíváme na několik kroků, které je třeba projít dříve, než Vaši společnost nabídnete k prodeji. 

1. Vypořádat závazky a pohledávky, ukončit smluvní vztahy

První z podmínek, která musí Vaše společnost splnit, je vypořádání závazků a pohledávek. To znamená, že uhradíte všechny faktury (a jiná smluvní plnění) a zároveň požádáte Vaše obchodní partnery, aby uhradili své závazky Vám.

Vaše společnost by dále ke dni prodeje novému majiteli měla být prosta jakýchkoliv smluvích vztahů (pronájem prostor, leasing, atd.), půjček od bankovních institucí, atd.

Některé smluvní vztahy však ukočnit nelze a je třeba informovat nabyvatele, že firma má pronajaté sídlo u jiné společnosti, že má bankovní účet v určité bance, atd.

2. Doplatit daně, odvody a získat potvrzení o bezdlužnosti

Dalším krokem je vypořádání závazků společnosti vůči státu. Doplatit daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob, silniční daň, event. jiné daně, pokud k nim byla společnost přihlášena.

Jsou-li všechny daně doplaceny, zašlete žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti všem úřadům, které bezdlužnost vydávají: finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna.

3. Odhlásit se z ČSSZ (a projít kontrolou SSZ)

Pokud jste měli zaměstnance, je třeba odeslat jejich odhlášku na ČSSZ. Dále je třeba zaslat odhlášku společnosti jako zaměstnavatele. Většinou po zaslání odhlášky zaměstnavatele následuje kontrola. Pokud máte vše v pořádku, nemusíte se bát.

4. Připravit účetnictví a archiv společnosti na předání

Připravte archiv společnosti (zakladatelské dokumenty, archiv účetnictví) a celé účetnictví na předání. Je dobré sepsat předávací protokol (hodí se pro obě strany).

5. Finální kroky

Pokud jste prošli všechny předchozí kroky, můžete ještě zrušit bankovní účet. Nový majitel si založí účet nový.

Posledním krokem pak je kontaktovat specialistu na výkup společností a odkup firem.

Nás kontaktujte pomocí formuláře ZDE. Ozveme se Vám co nejdříve.

Nabídneme Vám adekvátní cenu za Vaši společnost + úhradu všech nákladů spojených s převodem společnosti vč. zápisu změn do obchodního rejstříku.