Your search results
Posted by BizStarter on 8.11.2017
| 0

Co dělat s nevyužitou, nepotřebnou firmou? Prodat nebo zlikvidovat?

Vlastníte firmu, která již ukončila svoji podnikatelskou činnost nebo ještě ani nezačala podnikat? Je Vám uvedená společnost s.r.o. nebo a.s. spíše komplikací než užitečným nástrojem? Váháte, zda firmu zlikvidovat nebo prodat? Pokusíme se v tomto článku obě varianty porovnat, ukázat výhody a nevýhody.

Dobrovolná likvidace je pomalý proces: zůstáváte společníkem a jednatelem, je však třeba jmenovat likvidátora, který společnost provede procesem likvidace. V horizontu minimálně půl roku, realisticky však cca dvou let dojde k vymazání společnosti z OR. První komplikací je, že s tím musí souhlasit finanční úřad. Jde jen o to vyrovnat všechny závazky a pohledávky, pak uspokojit společníka. Stručně řečeno – spousta práce a papírování. Proces trvá úměrně dlouho podle účetního stavu společnosti. Firma v likvidaci už nemůže podnikat. Pokud si likvidátora neděláte sami, je třeba počítat s odměnou pro likvidátora u jednodušších případů okolo 20-30 tis. za firmu.

Druhá varianta – převod společnosti na nového majitele, je výrazně rychlejší a levnější. Prakticky probíhá tak, že se připraví dokumentace potřebná k prodeji, tzn. smlouva o převodu obchodního podílu a v komplikovanějších případech protokol o účetním stvu společnosti v den prodeje. Samotný akt prodeje se uskuteční u notáře. Zde dojde k odvolání stávajícího jednatele, změna názvu společnosti, změna sídla, změna předmětů podnikání (vymazání např. řemeslných živností, ponechání pouze volné živnosti, kde nefigurují původní ručitelé). Uvedené změny se provádí formou notářského zápisu. To je zárukou bezchybnosti a nestrannosti celého procesu. Dnem konání notářského zápisu končí původní jednatel se svojí funkcí, dnem podpisu a doručení smlouvy o převodu obch. podílu společnosti přestává být také vlastníkem společnosti. Tím pro něj končí jakékoliv povinnosti a práva spojená s firmou a s jejím provozem.

Časová náročnost je cca 1 hodina u notáře a pak několik dnů čekání na zápis změn rejstříkovým soudem, pokud změny nezapisuje přímo notář.

Výhodou je rychlost a také, že za společnosti můžete v závislosti na účetním stavu a plátcovství DPH získat určitý obnos peněz. Zároveň, pokud společnost vykupujeme my, za převod a provedení změn nic neplatíte.

Pokud se potřebujete „zbavit“ Vaší nepotřebné společnosti, kontaktujte nás.