Your search results
Posted by BizStarter on 28.12.2016
| 0

Je lepší podnikat jako OSVČ nebo jako s.r.o.?

Několik klientů nám položilo otázku, zda je lepší podnikat jako OSVČ nebo jako s.r.o. Cílem tohoto článku bude představit výhody a nevýhody obou variant z více úhlů pohledů. Budeme se snažit obsáhnout různé obory – právo, účetnictví, ale také podnikatelskou praxi. I tak odpověď na otázku zní: jak pro koho 🙂 Pro někoho je výhodnější být OSVČ, pro někoho je výhodnější založit s.r.o. Na podrobnosti se podíváme níže – pod nadpisy bude věnován jeden odstavec OSVČ, druhý s.r.o.

Z hlediska založení firmy

Rozjet podnikání jako OSVČ je snadné a rychlé. Stační 1000 Kč, ohlášení živnosti na nejbližším živnostenském úřadě, a už můžete fakturovat. Pak je potřeba zajít na pojišťovnu a finanční úřad a ohlásit zde, že jste živnostník. Časová náročnost cca 3-5h.

Založení s.r.o. trvá mnohem déle. Napřed je nutné domluvit schůzku u notáře. Zde dojde sepsáním zakladatelské listiny k formálnímu vzniku společnosti (ještě ne skutečnému). Od notáře musíte běžet zajistit sídlo pro firmu, pak do banky složit základní kapitál, nakonec na živnostenský úřad ohlásit živnost. Pak se všemi dokumenty zpět k notáři. Když jde vše, jak má, zabere Vám založení s.r.o. cca 10h. Pokud zapisuje firmu do obchodního rejstříku notář, bude firma zapsána za cca 3 dny po dodání všech podkladů. Pokud dáváte podklady na rejstříkový soud, bude to trvat cca 5 dnů. Jakmile má firma IČ (je zapsána v OR) můžete začít fakturovat. Nebo si můžete od nás koupit již existující ready-made firmu, pak můžete začít fakturovat hned 🙂

Z hlediska tvorby značky a marketingu

Můžete tvořit svojí osobní značku jako OSVČ, ale prodáte ji jen těžko. Je navždy svázaná s Vámi, s Vaším jménem , např. Pepa Novák, instalatérství Praha…

Tvoříte-li a propagujete-li značku Vaší firmy, je marketing součástí firmy, právnické osoby, ne Vás jako fyzické osoby.

Z hlediska účetnictví

Jako OSVČ budete ze začátku vést tzv. daňovou evidenci. Náklady budete uplaňovat paušálem. Toto je velmi jednoduché a levné. Pokud budete mít vyšší obrat než 2 mil. Kč ročně nebo pokud budete sami chtít, můžete si vést podvojné účetnictví. To však znamená, že musíte mít nějakého účetního, který pro Vás zpracuje všechny náležitosti.

Pokud jste firma s.r.o. – právnická osoba, vždy musíte vést tzv. podvojné účetnictví. Cena za vedení účetnictví závisí na množství dokladů vydaných a přijatých. Obecně je podvojné účto spojeno s vyšší administrativou, a tedy i vyšší cenovou zátěží. Pokud jste neplátce DPH, můžete účetnictví řešit až na konci účetního období, v tom případě zaplatíte méně. Pokud jste plátce DPH, musíte každý měsíc zásobovat finanční úřad přiznáními a kontrolními hlášeními. Je tedy nutné počítat s tím, že administrativa zabere více času a bude stát více peněz, například u menší firmy plátce DPH začíná cena za účetní služby na 1000 Kč/měsíčně.

Z hlediska daní

Jako OSVČ neplátce DPH většinou daníte tzv. paušálem. Ten je závislý na oboru činnosti. Většina podnikatelů v oblasti služeb daní 60 % paušálem. Ze základu daně se odečte 60 % a z toho, co zůstane se vypočte odvod na zdravotním a sociálním pojištění, a také daň z příjmu fyzických osob. Všeobecně platí, že tento způsob podnikání je výhodný v případě poskytování služeb – IT, marketing, poradenství, atd., tedy obory, kde máte nízké vstupní náklady, kde největším nákladem je např. Váš čas. Do určité částky lze díky paušálu dosáhnout nízkého zdanění, určitě nižšího než v zaměstnaneckém poměru. Daň z příjmu se rovněž do určité částky neplatí – pokud je podnikání Vaší hlavní výdělečnou činností, můžete si uplatnit slevu na dani z příjmu, která je v roce 2016 (sleva na poplatníka) 24 840 Kč.  Nevýhodou OSVČ a uplatnění paušálu spočívá v nemožnosti daňové optimalizace nad rámec výše uvedených prostředků. Další nevýhodou je to, že pokud máte vyšší zisky, musíte odvádět více na sociálním a zdravotním. Lze tedy OSVČ doporučit pro roční tržby ve výši cca 400 tis. Kč, tzn. cca 33 tis. Kč měsíčně. Modelová kalkulace vychází následovně: při tržbách 415 000 Kč za rok, uplatnění paušálu 60 %, je základ daně 166 000 Kč. Byla uplatněna sleva na poplatníka ve výši 24 480 Kč. Na odvodech je potřeba zaplatit: na zdravotním pojištění 20 976 Kč, na sociálním pojištění 24 236 Kč, na dani z příjmu 60 Kč. Míra reálného zdanění částky 415 000 Kč je tedy cca 10,9 %.

Zdanění příjmu společnosti s.r.o. v ČR je aktuálně 19 %. Společnost však nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění z daňového základu. Daňový základ vzniká (velmi zjednodušeně řečeno) rozdílem výnosů a nákladů. Účetnictví vycházející ze skutečných výnosů a nákladů poskytuje prostor pro optimalizaci. Nevýhodou je, že pokud si společníci budou chtít vyplatit zisk přímo, podléhá tento příjem dani z příjmů ve výši 15 %.

Z hlediska nákladů na provoz

Provoz OSVČ je velmi levný. Pokud uplatňujete výdaje paušálem a chcete ušetřit, můžete si sestavit přizání na konci roku svépomocí.

Provoz společnosti s.r.o. je dražší o fixní náklady: firma potřebuje sídlo (u nás od 99 Kč/měsíc), pokud je plátce DPH, potřebuje pravidelně měsíčně podávat přiznání k DPH. Zpracování účetnictví u firmy neplátce DPH vychází kolem 4000-5000 Kč, u plátce pak minimálně 1000 Kč/měsíc a více.

Z hlediska externího financování (bankovní úvěry, atd.)

Žádat banku o financování jako OSVČ (pokud nemáte v bance dlouhodobou historii), je utopie. Některé banky udělají výjimku a půjčí OSVČ na základě obratů drobnou částku, která se však bude pohybovat okolo 300 000 Kč a budete za ni ručit vyplněnou směnkou. Žádá-li podnikatel o hypotéku, většinou je rovněž odmítnut. Úvěrovat jako OSVČ není vhodná volba.

Financování s.r.o. je možné na základě minimálně jednoho uzavřeného období. Firma nesmí být ve ztrátě zákl. kapitálu. Ideální je mít uzavřená dvě po sobě jdoucí účetní období a v obou skončit v zisku. Banky se hlavně zajímají o dvě čísla – výši obratu a výši zisku před zdaněním.

Z hlediska vstupu investorů

OSVČ jste jen Vy, nelze poskytnout podíl na společnosti oficiální cestou jiné osobě. Můžete se domluvit na podílu na zisku, ale ten má pouze smluvní charakter mezi  Vámi a jinou osobou. Pokud by se Vám něco stalo, má většinou druhá strana smůlu.

Z tohoto důvodu je lepší zvolit alespoň s.r.o. Zde dochází k zápisu podílu do OR. Vše co ve firmě vybudujete, bude součástí firmy. Pokud by došlo k jejímu prodeji, dostanete za svůj podíl dohodnutou částku. S.r.o. je vhodné pro max 4-5 podílníků. Pokud plánujete mít více investorů, hodí se pro Vás spíše akciová společnost, jejíž největší výhodou je volnější nakládání s podíly ve formě akcií.

Z hlediska prodeje firmy

Prodej (exit) OSVČ je velmi komplikovaný a daňově nevýhodný. Většinou se jedná o prodej aktiv (strojů, budov, atd.), ke kterým je třeba připočítat DPH (pokud je subjekt plátce DPH). Na straně samotného živnostníka pak podléhají třem odvodům – sociálnímu pojištění, zdravotnímu pojištění a daňi z příjmu. Velmi často OSVČ vede pouze daňovou evidenci, kde se hodnota podniku stanovuje velmi obtížně. Vše je vázané na určitou fyzickou osobu – Vás, velmi těžko se přejednávají stávající smlouvy, leasingy, úvěry, zaměstnanecké poměry, atd. Sečteno podtrženo – prodat firmu jako OSVČ je komplikované. Jedná se o prodej aktiv OSVČ. Značka a know how se prodávají jako aktiva, atd. Musí se změnit IČ.

Prodej jakékoliv právnické osoby je možný bez komplikací. Převádí se pouze podíl dané společnosti. Cena se stanovuje dohodou nebo, jedná-li se o větší společnost, je dobré nechat cenu společnosti stanovit znalcem. Jste-li majitelem podílu déle jak 5 let, je prodej osvobozen od daně z příjmu. Vše ve firmě je vázáno na IČO této společnosti, proto při změně majitele není třeba měnit smlouvy.

Zaujal Vás tento článek? Pokud plánujete rozjet podnikání a ještě si nejstě jisti, jak začnete, kontaktujte nás.