Your search results
Posted by BizStarter on 31.12.2016
| 0

Ready-made společnosti s.r.o. na prodej – časté dotazy

V tomto článku najdete nejčastější dotazy, které nám klienti kladou v souvislosti s pořízením ready-made společnosti.

Co je to ready-made společnost?

Ready made společnost je firma, právnická osoba, která byla předzaložena a je připravena začít vykonávat ekonomickou činnost.

Ready-made společnosti splňují následující charakteristiky:

 • jsou zapsané do obchodního rejstříku
 • mají název, sídlo, jednatele a IČO
 • základní kapitál je plně splacen
 • společnosti nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost
 • jsou bez závazků jak právních, tak finančních – jsou bezdlužné

Tyto společnosti se zatím nespecializují na žádnou obchodní činnost. Jsou zakládány většinou s živností volnou, v přesném znění: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V rámci této živnosti je zahrnuto 80 činností, které jsou zvolené.


Proč si koupit ready-made společnost?

1. Můžete začít podnikat okamžitě

Při volbě koupě ready made společnosti budete významně profitovat. Zakoupením předzaložené společnosti nebudete ztrácet čas dlouhým administrativním procesem, které doprovází zakládání nové společnosti.

2. Ušetříte čas

Díky koupi ready made společnosti jste ušetřeni obíhání úřadů a zařizování záležitostí jako je návštěva notáře, podání zápisu do obchodního rejstříku, návštěva banky pro složení základního kapitálu nebo vedeném krajským soudem či registrace na živnostenském úřadě.

3. Získáte společnost se splaceným základním kapitálem

Již není potřeba splácet základní kapitál společnosti. Můžete sice založit společnost se základním kapitálem 1 Kč, vyšší kapitál budí vyšší důveru. Většina našich ready made společností má základní kapitál v intervalu od 1000 Kč do 200000 Kč. Záleží jen na Vás, jak vysoký základní kapitál si přejete vidět zapsaný v obchodním rejstříku.


Jak probíhá nákup ready-made společnosti?

Pokud koupíte ready made společnost a chcete zachovat počet jednatelů, názve a město, ve kterém firma sídlí, stačí jen několik formalit k tomu, abyste mohli začít okamžitě podnikat. Po podepsání a ověření smluv jste ihned vlastníky vybrané ready made společnosti. V tuto chvíli Vám již nic nebrání v podnikání.

Celý prodej však má několik důležitých kroků:

 • vyberete si ready-made společnost a napíšete nám
 • domluvíme datum schůzky
 • původní společník rozhodne v působnosti valné hromady o tom, že společnost bude prodána Vám, že původní jednatel bude odvolán, nový jednatel bude jmenován, event. o změně sídla v rámci Prahy
 • poté dojde k podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti na Vás, na nového společníka
 • podpisy na smlouvě musejí být úředně ověřeny a doručeny společnosti, v tom momentu je smlouva účinná
 • příprava dalších dokumentů potřebných pro zápis jednatele do obch. rejstříku (výpis z RT, souhlas se zápisem), popř. podpis smlouvy o poskytnutí sídla
 • příprava návrhu na zápis změn do OR
 • podání dokumentů a návrhu na zápis změn na příslušný soud (podáváme my)
 • čekání na rozhodnutí rejstříkového soudu – soud vydá usnesení a zašle ho do datové schránky společnosti, dnem doručení začíná běžet patnácti denní lhůta, kdy se obě strany mohou proti rozhodnutí soudu odvolat, soudy většinou rozhodnou do pěti pracovních dnů
 • vzdání se práva na odvolání (původní jednatel)
 • dojde k zápisu změn do OR – společnost je již zcela Vaše

Jak probíhá objednávka?

 • Zvolíte si jednu z námi nabízených ready-made s.r.o. ZDE
 • Zašlete nám on-line objednávku
 • Emailem se s Vámi spojíme a zašleme Vám všechny potřebné dokumenty
 • Vyplněné dokumenty nám zašlete zpět
 • Pokud si nebudete přát provést v již zapsané společnosti jakékoliv změny, stačí setkání u nás v kanceláři – domluvíme termín chůzky
 • Pokud si budete přát provést změny ve společnosti, domluvíme schůzku u notáře, se kterým spolupracujeme, sejdeme se přímo tam. U notáře se řeší větší změny v rámci společnosti (změna sídla mimo Prahu, rozdělení obch. podílu a zařazení více společníků, uprava znění zakladatelské listiny)
 • Zakladatelské listiny našich společnosti již obsahují všechny předměty podnikání, které je možné v ČR získat
 • Pokud provádní změny ve společnosti notář, rovnou je i zapisuje.
 • Pokud jsou změny provedeny u nás v kanceláři, zapisuje je rejstříkový soud

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Pro zápis společníka

 • Pro fyzické osoby: občanský průkaz, cestovní pas a také průkaz o místu pobytu
 • Pro právnické osoby: výpis z obch. rejstříku úředně přeložený do českého jazyka, na kterém bude zřetelné, že za společnost můžete jednat

Pro zápis jednatele

 • Občanský průkaz nebo pas
 • Výpis z rejstříku trestů bez záznamu, pokud jste občanem ČR, výpis by neměl být starší než 2 měsíce (je tam rezerva pro období zápisu)
 • Pokud jste občanem jiného státu, je třeba doložit aktuální výpis z Vaší země + výpis z rejstříku trestů v ČR
 • Pokud nejste rezident, je třeba doložit průkaz místa pobytu
 • U nás podepíšete dokument – Čestné prohlášení jednatele a souhlas se zápisem do obch. rejstříku

Pro změnu sídla

 • úředně ověřený souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na dané adrese
 • výpis z katastru nemovitosti (ideálně list vlastnictví), který nesmí být starší než 3 měsíce (je však třeba počítat s rezervou pro zápis)

Pro zapsání jiné než volné živnosti

 • zapisujete-li jiné živnosti, většinou je třeba odpovědného zástupce, ideální je, když od něj máte plnou moc na jednání s živnostenským úřadem
 • protože se jedná o specifickou oblast, kontaktujte nás, připravíme pro Vás dokumenty, vyřídíme živnost a pak teprve dojde k převodu společnosti