Your search results
Posted by BizStarter on 12.11.2016
| 0

Jak změnit sídlo firmy

Jsou dvě možnosti, které mohou u změny sídla Vaší firmy nastat:

  1. LEVNĚJŠÍ – pokud již Vaše firma sídlí v určitém městě, v rámci kterého ji stěhujete, např. v Praze
  2. DRAŽŠÍ – pokud Vaše firma sídlí např. v Brně, ale chcete ji přestěhovat do Prahy

LEVNĚJŠÍ varianta Vás vyjde na 2000 Kč za kolky (soudní poplatek za změnu) + na cenu za nové sídlo. K této změně stačí rozhodnutí jednatele a podaná žádost o zápis změn na soud – obchodní rejstřík, ke kterému Vaše firma přísluší. Zápis změn trvá cca 5 pracovních dnů, ale většinou to soudy stihnou dříve.

DRAŽŠÍ varianta Vás vyjde minimálně na 5000 Kč za notářský zápis + 2000 Kč za kolky (soudní poplatek za změnu) + na cena nového sídla. Zde je třeba rozhodnutí valné hromady u notáře. Mění se totiž zakladatelská listina společnosti. Pro tuto variantu nás rovnou kontaktujte.

Pokud si troufáte, zde je popis první, levnější metody.

Jak změnit sídlo v rámci jednoho města, např. Prahy

Rozhodnete-li se přestěhovat Vaši firmu z jedné adresy na jinou, je třeba, aby jednatel vyhotovil písemné rozhodnutí s následující formulací:

Městský soud v Praze
Obchodní rejstřík
Slezská 2000/9
120 00 Praha 2

Rozhodnutí jednatele o změně sídla společnosti

Já, níže podepsaný, Jméno Příjmení, narozen 1. ledna 1970, bytem v Praha, Ulice č.p., PSČ 101 00, jako jednatel společnosti Název s.r.o., IČ: 123 45 678, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 456789, rozhoduji o změně sídla společnosti Název s.r.o. ze stávajícího  sídla v ulici Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, na nové tak, že plná adresa sídla společnosti bude znít:

Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10

V Praze dne 1.1.2016

(podpis jednatele)

 

Dále bude třeba vyplnit návrh na provedení změn v OR – tzv. inteligentní formulář, který najdete pod odkazem ZDE.

Je třeba kliknout na červeně označené tlačítko.

formulář pro zápis do OR

Objeví se další stránka. Do červeně označené kolonky je třeba zadat IČ Vaší firmy a kliknout na vytvořit návrh.

vytvorit_navrh_zmena_sidla_firmy

Zobrazí se další stránka, kde provedete kontrolu, zda se opravdu jedná o Vaší firmu a pak kliknete na tlačítko Vyplnit předmětnou část.

zmena_adresy_firma

 

 

U položky sídlo kliknete na malou tužku v pravém rohu.

zmena_sidla

Objeví se následující stránka, kde se klikne na změnit, doplní se správná adresa a pak se vše musí ještě Uložit.

zmenit_sidlo

Pak je třeba sjet uplně dolů přes celý formulář a je znovu třeba kliknout na Uložit. Pokud ve formuláři nejsou žádné chyby, měli byste vidět opět výchozí stránku.

vychozi_stranka

Teď už stačí kliknout na Vyplnit závěrečnou část.

Zde doplníte své jméno – jako jednatel podáváte návrh Vy + seznam příloh, tzn. např. souhlas s umístěním sídla 1ks, Rozhodnutí jednatele o změně sídla 1ks, atd.

A dáte Uložit. Opět Vás to vrátí zpět na Výchozí stránku, kde kliknete na Náhled formuláře. Do počítače se Vám uloží Náhled, který doporučujeme důkladně překontrolovat. Pokud je vše v pořádku, stačí kliknout na Generovat podání, zde vybrat v menu Vytisknu a opatřím úředně ověřeným podpisem.

Pak se Vám do počítače stahne soubor pdf., který stačí vytisknout a na poště či úřadě s Czech Point ověřit podpis jednatele.

Tento kompletní návrh pak opatříte kolky v hodnotě 2000 Kč a doručíte osobně či poštou na správný rejstříkový soud, který je uveden na první straně návrhu.

Pak už nezbývá než čekat na rozhodnutí soudu, které Vám bude doručeno do datové schránky společnosti.

Pokud se chystáte „přestěhovat“ Vaši firmu na jednu z našich adres a pokud jste s formulářem nikdy nepracovali, raději nám napište, rádi Vám návrh na zápis změn připravíme.