Your search results
Posted by BizStarter on 13.11.2016
| 0

Virtuální sídlo vs. skutečné sídlo plátce DPH

Jaké jsou rozdíly: virtuální sídlo vs. skutečné sídlo?

Jeden zákazník nám položil dotaz, zda může jejich firma, která je plátce DPH, mít sídlo na virtuální adrese, aniž by docházelo ke komplikacím ve vztahu k FÚ.

Odpověď je, že může. Je však třeba dodat, že jako plátce DPH má povinnost oznámit finančnímu úřadu (neboli správci daně) tzv. skutečné sídlo svého podnikání.

Co je to virtuální sídlo

V definici finančního úřadu je virtuální sídlo takové, kde sídlí více jak 10-20 firem. Tzn. ano, naše sídla jsou virtuální. Ale tato praxe není nelegální a všichni poskytovatelé sídel pronajímají virtuální sídla. Nelze se tomu vyhnout.

Co je to skutečné sídlo

Skutečné sídlo je místo, kde se nachází skutečné sídlo obchodní korporace dle § 4 odst. 1 pís. i) zákona o DPH. Zákon o DPH říká, že skutečným sídlem se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení;

Někdy se ještě uvádí, že je to místo, kde jsou uloženy všechny důležité dokumenty společnosti: smlouvy, účetnictví, atd. Virtuální sídlo toto z podstaty věci nesplňuje. Znamená to, že pokud je Vaše firma plátce DPH a chcete mít sídlo na jedné z našich adres, je lepší, zejména pro Váš klid, oznámit finančnímu úřadu skutečné sídlo, kde uskutečňujete podnikatelskou činnost. Pokud skutečné sídlo nebo jeho změnu neuvedete, vystavujete se drobnohledu finanční správy. Ta se totiž už nějaký ten pátek snaží bojovat zejména s nekontaktními společnostmi na virtuálních sídlech.

Virtuální sídlo Praha, virtuální sídlo Brno?

Je potřeba dodat, že situace je odlišná v každém městě. Např. v Praze je sídlo plátce DPH na virtuální adrese akceptováno, pokud máte nahlášené skutečné sídlo, např. adresu trvalého bydliště, a pokud se nechováte podezřele, tzn. nevykazujete např. časté a vysoké odpočty DPH, neúčastníte se podezřelých transakcí.

V Brně, na jedné z profláknutých virtuálních adres (u společnosti, která ze sebe ráda dělá nejlepší virtuální sídlo v Brně s argumenty, že mají nejlepší hodnocení ze všech) sídlí jedna naše firma, měsíční plátce DPH. Nedávno mi volala velmi milá paní z finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, že potřebuje zaslat kopie několika vystavených faktur (v řádech tisíců, žádný odpočet jsme si nenárokovali). Zjišťovala skutečnou podnikatelskou činnost firmy a v meziřeči mi doporučila firmu přestěhovat. Na můj dotaz proč odpověděla, že je to kvůli problematické adrese, na které sídlí větší množství nekontaktních firem.

Pokud chystáte přesun plátce DPH na jednu z našich pražských adres, prosíme kontaktujte nás. Je třeba myslet na pár věcí, které se nedají jen tak všeobecně napsat na blog 🙂

Pokud jste neplátce DPH nebo jste, ale máte jako firma sídlo v pronajatých prostorech, kde sídlí pár společností, nebo žijete v Praze, předchozí odstavce se Vás tolik netýkají. Jako Vaše skutečné sídlo můžete nahlásit adresu Vaší kanceláře a nebo v kombinaci s naším sídlem adresu Vašeho trvalého bydliště.

Jaké je tedy doporučení? Virtuální sídlo vs. skutečné sídlo? Lze doporučit následující kombinaci: administrativní sídlo virtuální, např. u nás, skutečné sídlo v pronajatých prostorech.