Your search results
Posted by BizStarter on 13.11.2016
| 0

Virtuální sídlo vs. skutečné sídlo plátce DPH

Náš zákazník mi položil dotaz, zda může jejich firma, která je plátce DPH, mít sídlo na virtuální adrese.

Odpověď je, že může. Je však třeba dodat, že jako plátce DPH má povinnost oznámit finančnímu úřadu (někdy se říká správci daně) tzv. skutečné sídlo svého podnikání.

Co je to virtuální sídlo

V definici finančního úřadu je virtuální sídlo takové, kde sídlí více jak 20-30 firem. Tzn. ano, naše sídla jsou virtuální. Ale tato praxe není nelegální a všichni poskytovatelé sídel pronajímají virtuální sídla. Nelze se tomu vyhnout.

Co je to skutečné sídlo

Skutečné sídlo je místo, kde se nachází skutečné sídlo obchodní korporace dle § 4 odst. 1 pís. i) zákona o DPH. Zákon o DPH říká, že skutečným sídlem se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení;

Někdy se ještě uvádí, že je to místo, kde jsou uloženy všechny důležité dokumenty společnosti: smlouvy, účetnictví, atd. Virtuální sídlo toto z podstaty věci nesplňuje. Znamená to, že pokud je Vaše firma plátce DPH a chcete mít sídlo na jedné z našich adres, je lepší, zejména pro Váš klid, oznámit finančnímu úřadu skutečné sídlo, kde uskutečňujete podnikatelskou činnost. Pokud skutečné sídlo nebo jeho změnu neuvedete, vystavujete se drobnohledu finanční správy. Ta se totiž už nějaký ten pátek snaží bojovat zejména s nekontaktními společnostmi na virtuálních sídlech.

Je potřeba dodat, že situace je odlišná v každém městě. Např. v Praze je sídlo plátce DPH na virtuální adrese akceptováno, pokud máte nahlášené skutečné sídlo a pokud se nechováte podezřele, tzn. nevykazujete např. časté a vysoké odpočty DPH, neúčastníte se podezřelých transakcí.

V Brně (kde ještě nemáme vlastní prostory), na jedné z profláknutých virtuálních adres (u naší konkurence) sídlí jedna naše firma, měsíční plátce DPH. Nedávno mi volala velmi milá paní z finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, že potřebuje zaslat kopie několika vystavených faktur (v řádech tisíců, žádný odpočet jsme si nenárokovali). Zjišťovala skutečnou podnikatelskou činnost firmy a v meziřeči mi doporučila firmu přestěhovat. Na můj dotaz proč odpověděla, že je to kvůli problematické adrese, na které sídlí větší množství nekontaktních firem, které dluží na DPH.

Můžeme Vám potvrdit, že na našich adresách žádné nekontaktní firmy nesídlí. Snažíme se udržovat adresy „čisté“ pro konfort všech.

Pokud chystáte přesun plátce DPH na jednu z našich pražských adres, prosíme kontaktujte nás. Je třeba myslet na pár věcí, které se nedají jen tak všeobecně napsat na blog 🙂

Pokud jste neplátce DPH nebo jste, ale jako jednatel žijete v Praze, předchozí odstavec ignorujte.